About us

Originally established in the mid 1990’s as a secure village for the 49-plus community in White River, the three existing, and two developing Macadamia Villages have been evolutionary in their approach to offering a wide range of care services.

Our Assisted Living service affords our residents an independent lifestyle in the comfort of their own home, or apartment, with tailored levels of support by our highly trained nurses and caregivers, as and when it is required. Added to this, we provide Frail Care services for more extreme cases of physical or mental frailty – such as Alzheimer’s.” – Belinda Esterhuizen (White River Macadamia Village – Head Matron)

“The demand for our reputable, yet affordable care services, has supplemented the value of homes and apartments located in the Macadamia Villages, thus making them sound property investments. Property developers Nationwide have recognised the value an established care provider can add to their estates, and so, Macadamia Care was born to provide the highest standard in care services to an array of secure villages throughout the country.” – Louis van Rooyen (Co-founder of Macadamia Villages & Macadamia Care)

Macadamia Care is a community where people care about people.

Omtrent Ons

Macadamia Sorg het sy oorsprong te danke aan die eerste Macadamia oord wat in die middel negentigs geskep is in Witrivier vir die 49-plus gemeenskap. Sedertdien was die drie bestaande en twee nuut ontwikkelde Macadamia oorde evolusionêr in hul benadering om ‘n wye verskeidenheid versorgingsdienste aan oord inwoners te bied.

“Ons bystandsorg bied aan ons inwoners ‘n onafhanklike leefstyl in die gemak van hul eie huis of woonstel, met pasgemaakte vlakke van bystand deur ons hoogs opgeleide verpleërs en versorgers, soos en wanneer benodig. Daarby bied ons verswakte sorg vir die meer ernstige gevalle van liggaamlik en verstandelike verswaktes, soos bv. mense wat aan Alzheimer’s ly” Belinda Esterhhuizen, Senior Matrone by Macadamia Witrivier

“Die aanvraag vir ons hoog aangeskrewe tog bekostigbare dienste dra tot die die waarde van huise en woonstelle in ons oorde by, wat dit uitstekende eiendomsbeleggings maak. Eiendomsontwikkelaars landswyd erken die waardetoevoeging wat ‘n erkende versorgingsinstansie aan hul ontwikkelings kan bied, en so het Macadamia Sorg tot stand gekom om die hoogste gehalte versorgingsdienste aan ‘n verskeidenheid oorde landswyd te bied.” – Don Lagerwey (medestigter van Macadamia Oorde en Macadamia Sorg)