For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

About us

Originally established in the mid 1990’s as a secure village for the 49-plus community in White River, the three other Macadamia Villages (Nelspruit, Polokwane and Tzaneen) have been evolutionary in their approach to offering a wide range of care services.

Our Assisted Living service affords our residents an independent lifestyle in the comfort of their own home, or apartment, with tailored levels of support by our highly trained nurses and caregivers, as and when it is required. Added to this, we provide Frail Care services for more extreme cases of physical or mental frailty – such as Alzheimer’s.

In addition, Macadamia Care is committed to the lasting well-being of the local community in Nelspruit, Polokwane, Tzaneen and White River, and seeing residents grow old in their own homes. We value your time and the lasting joy you receive from being surrounded by your loved ones and within an environment you have come to know and cherish.

We offer a wide range of services to enable you to enjoy the lifestyle you want. Our personalised care plans give you and your family the flexibility to choose the care and domestic services that best suit your needs – maintaining your independent lifestyle for as long as possible.

“The demand for our reputable, yet affordable care services, has supplemented the value of homes and apartments located in the Macadamia Villages, thus making them sound property investments. Property developers Nationwide have recognised the value an established care provider can add to their estates, and so, Macadamia Care was born to provide the highest standard in care services to an array of secure villages throughout the country.” – Louis van Rooyen (Co-founder of Macadamia Villages & Macadamia Care)

Macadamia Care is a community where people care about people.

Omtrent Ons

Macadamia Sorg het sy oorsprong te danke aan die eerste Macadamia oord wat in die middel negentigs geskep is in Witrivier vir die 49-plus gemeenskap. Sedertdien was die drie ander Macadamia oorde evolusionêr in hul benadering om ‘n wye verskeidenheid versorgingsdienste aan oord inwoners te bied.

Ons bystandsorg bied aan ons inwoners ‘n onafhanklike leefstyl in die gemak van hul eie huis of woonstel, met pasgemaakte vlakke van bystand deur ons hoogs opgeleide verpleërs en versorgers, soos en wanneer benodig. Daarby bied ons verswakte sorg vir die meer ernstige gevalle van liggaamlik en verstandelike verswaktes, soos bv. mense wat aan Alzheimer’s ly.

“Die aanvraag vir ons hoog aangeskrewe tog bekostigbare dienste dra tot die die waarde van huise en woonstelle in ons oorde by, wat dit uitstekende eiendomsbeleggings maak. Eiendomsontwikkelaars landswyd erken die waardetoevoeging wat ‘n erkende versorgingsinstansie aan hul ontwikkelings kan bied, en so het Macadamia Sorg tot stand gekom om die hoogste gehalte versorgingsdienste aan ‘n verskeidenheid oorde landswyd te bied.” – Don Lagerwey (medestigter van Macadamia Oorde en Macadamia Sorg)

Makadamia Sorg is verbind tot die blywende welstand van die plaaslike gemeenskap in Nelspruit, Polokwane, Tzaneen en Witrivier, en om inwoners te sien oud word in hul eie huise. Ons waardeer jou tyd en die blywende vreugde wat jy ontvang deur omring te word deur jou geliefdes. Ons bied ‘n wye verskeidenheid van dienste aan om jou in staat te stel om die lewenstyl te kies, wat jy geniet. Ons persoonlike sorgplanne gee jou en jou gesin ‘n verskeidenheid van opsies, om die sorg en huishulpdienste wat die beste by jou behoeftes sal pas, te kies. Sodoende kan jy jou onafhanklike leefstyl, vir so lank as moontlik handhaaf.