For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

Assisted Living

Village residents have access to any level of assisted-living support, through a personalised programme to suit their needs or preferred lifestyle.

These programmes are based on regular vulnerability assessments of each resident, performed by the qualified Staff and if necessary, reviewed with the resident’s personal doctor.

The Macadamia care concept is a simple one – it is about compassion and fulfilling the needs of people seeking a quality of life that can only be provided for by a dedicated organisation such as Macadamia, which understands elder care.

At Macadamia Care, our passion is all about making your world a better place.

Assisted Living Services

The Macadamia care programs start with a minimum level of service that typically offers such services as:

 • An emergency panic button
 • Clinic check-ups (blood pressure, cholesterol and glucose)
 • A daily main meal
 • Laundry and
 • House cleaning

Additional services are available at reasonable rates and typically include:

  • Additional meals per day
  • Assistance getting into and out of bed
  • Medication management
  • Regular personal checks
  • Exercise routines
  • Feeding assistance
  • Bathing assistance and
  • Dressing assistance

Some Facts

   • 24-hour care by registered nurses and trained caregivers.
   • Quality of life at highest possible standards.
   • Its about compassion and fulfilling needs.
   • Personal well-being is of upmost importance.
   • Essential Emergency Services provide at the touch of your emergency panic button.
   • Additional services available throughout the day.
   • Compassionate memory support programmes offered to those who live with Alzheimer’s or related illnesses.

BYSTAND VERSORGING

Inwoners van hierdie oorde het toegang tot enige vlak van bystandsversorging; dit word moontlik gemaak deur programme wat vir elke inwoner se persoonlike behoeftes of voorkeur leefstyl uitgewerk word of aangepas word.

Hierdie programme berus op gereelde ondersoeke wat deur opgeleide personeel gedoen word om die vordering of agteruitgang van elke individu vas te stel en waar nodig, word dit met die inwoner se eie dokter bespreek.

Die Macadamia Care beginsel is eenvoudig – dit gaan oor deernis en om te voorsien in die behoeftes van mense wat op soek is na ‘n kwaliteit leefwyse en wat alleenlik nagekom kan word deur ‘n toegewyde organisasie soos Macadamia Care, wat die versorging van ouer mense verstaan.

By Macadamia Care Sorgsentrums is ons passie om jou wêreld ‘n beter plek te maak.

BYSTAND VERSORGINGSDIENSTE

Die Macadamia Care programme begin met ‘n minimum skaal van dienste wat die volgende insluit:

   • ‘n Noodknoppie
   • Kliniekdienste (Bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker)
   • Daagliks ‘n hoofmaaltyd
   • Wasgoed, en
   • Huisskoonmaakdienste

Addisionele dienste is beskikbaar teen bekostigbare pryse en sluit die volgende dienste in:

   • Ekstra maaltye per dag
   • Bystand om in en uit die bed te kom
   • Medikasie toesig
   • Gereelde, persoonlike monitering
   • Oefening roetines
   • Bystand tydens maaltye
   • Bystand tydens badtyd, en
   • Bystand met aan- en uittrek van klere

‘N PAAR FEITE

   • 24-uur bystand deur geregistreerde verpleërs en opgeleide versorgers
   • ‘n Hoë kwaliteit van lewe word ten alle tye nagestreef
   • Noodbystand met die druk van ‘n knoppie
   • Pasgemaakte dienste om die individu te pas
   • Deernisvolle progamme aan persone met geheue-inkorting toestande